Taekwon-Do

 

Taekwon-Do

 

Taekwon-Do - Kickboksen - Thaiboksen - Zelfverdediging

 

 

Taekwon-Do

Letterlijk vertaald betekent "Tae" voet, "kwon" hand of vuist en "Do" de manier of de weg.

Taekwon-Do is dus het gebruik van de hand en de voet, met als doel zelfverdediging en het verbeteren van je persoonlijkheid. Het doel van zelfverdediging is, een eventuele aanval onschadelijk te maken.

 

Voor de serieuze taekwondoïn is het niet alleen het gebruik van de hand en de voet, maar een manier van denken, een manier van zelfdiscipline en ontwikkeling van zelfvertrouwen.

 

Door training ontwikkelt een student zelfvertrouwen, discipline, lichamelijke gezondheid, coördinatie en zelfverdediging. Het is een kunst die niet alleen is weggelegd voor de sterken onder ons, maar juist ook voor de zwakkeren, jong of oud, man of vrouw, groot of klein.

 

Taekwon-do training omvat de volgende onderdelen :

•Techniektraining: standen, trappen, stoten en weringen (blokkeringen)

•Stijlvormen (Tuls): uitvoering van technieken, volgens een vastgestelde volgorde (vaste vormen)

•Sparren (Matsogi of Kyorugi): één-, twee- en driestapsparren, vrij sparren, gearrangeerd sparren en het traditionele sparren.

•Breektesten (Kyok) het breken van planken e.d., middels van tevoren bepaalde taekwondotechnieken. Hierbij is vooral de snelheid van belang en niet zozeer de kracht.

•Zelfverdediging (Ho shin sul): het nabootsen van de realiteit, waarbij ook geoefend wordt zich te bevrijden uit verwurgingen, armklemmen, omklemmingen, afweren van aanvallen met een mes, korte en lange stok e.d.

 

Taekwon-do maakt gebruikt van Tenets:

 

1.Hoffelijkheid: Beleefd zijn tegen elkaar, eerlijk zijn, respect tonen voor de leraar en voor mensen die ouder zijn dan jezelf.

 

2.Integriteit. In het Taekwon-Do zijn eerlijkheid en oprechtheid heel belangrijk.

Doorzettingsvermogen.

 

3. Zelfbeheersing. Dit is heel belangrijk bij Taekwon-Do, zowel binnen als buiten de dojang (도장).

 

4. Enorme geestkracht. Een oprechte Taekwon-Do student moet zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid en zich niet laten afschrikken.

 

5. Concentratie. Het begrip Jip-Joong wat geconcentreerde kracht betekent verwoordt dit. Het wijst op de concentratie van die spieren, voor de beweging naar het doel, in een korte tijd. Hierbij bewegen de heup en buik eerder dan de ledematen. De beweging is 'lateraal' (zijwaarts) en verticaal. De concentratie van die spieren voor ontspannen en inspannen. Deze behelst tegenkracht, concentratie, balans, beheersing van de ademhaling, massa en snelheid.